Projects.

Doradztwo energetyczne

Coraz częściej w dziedzinie budownictwa poruszana jest kwestia energii. w związku ze zmniejszeniem zużycia energii nie tylko dbamy o środowisko mniej je eksploatując, ale również redukujemy wydatki związane na ogrzewanie domu. W związku z mnogością czynników mających wpływ na znalezienie optimum dla konkretnego domu, nad każdym pochylamy się indywidualnie, przedstawiając różne rozwiązania oraz konsultując je z przyszłymi użytkownikami.

 

Doradztwo obejmuje przede wszystkim:

sposób i źródło ogrzewania

usytuowanie względem stron świata

wentylację

odzysk ciepła z powietrza i wody

dobór stolarki okiennej i drzwiowej

izolacja fundamentów, ścian oraz dachu

zastosowanie kolektorów słonecznych

zastosowanie fotowoltaiki

zastosowanie przydomowej elektrowni wiatrowej.

Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na cały cykl życia obiektu tzn. że istotne są nie tylko koszty pierwotne ale również koszty związane z użytkowaniem na przestrzeni wielu lat. Poniższy wykres pomoże zobrazować w uproszczeniu dobór optymalnych rozwiązań.

Energy consulting

More and more often in the field of construction the issue of energy efficiency is raised. The reduction of energy consumption not only we care about the environment, but also we reduce expenses related to home maintenance. Due to the multitude of factors that accompanied with house design, we treat the case individually, presenting different solutions and consulting them with the future users.

Consultancy mainly includes:

  • the method and source of heating

  • solar architecture

  • ventilation

  • heat recovery from air and water

  • selection of windows and doors

  • insulation of foundations, walls and roof

  • solar collectors

  • photovoltaics

  • windturbines.

We pay attention to the entire life cycle of the facility, ie. Important is not only initial costs but also the maintenance costs.

© 2016 by Milwicz-Architekci | biuro@milwicz-architekci.pl | +48 661 332 322