fotowoltaika

Fotowoltaika

fotowoltaika

Fotowoltaika

W uproszczeniu panele fotowoltaiczne (PV) służą do produkcji prądu stałego z promieniowania słonecznego. Do ich pracy nie jest wymagane promieniowanie bezpośrednie ale wystarczy promieniowanie rozproszone, czyli takie z jakim mamy do czynienia w pochmurny dzień. Im więcej promieniowania (więcej fotonów padających na powierzchnię paneli) tym więcej energii jesteśmy w stanie pozyskać. Ilość energii docierającej do powierzchni ziemi w zależności od stopnia zachmurzenia przedstawia rysunek poniżej.

ilość energii

Ilość energii docierającej do powierzchni ziemi w zależności od stopnia zachmurzenia

Intensywność promieniowania zależy nie tylko od stopnia zachmurzenia, ale również od lokalizacji. Na terenie Polski waha się między 950 a 1100 kWh/rok m2.

Zastosowanie fotowoltaiki może być różnorodne, niemniej jednak do najczęstszych należy korzystanie z programu PROSUMENT a więc bycie równocześnie producentem i konsumentem prądu elektrycznego. Rozwiązanie to pozwala nam na odsprzedanie nadwyżek produkcyjnych w okresie letnim, co przyczynia się do szybszego zwrotu inwestycji. Decydując się na zakup systemu fotowoltaicznego możemy dokonać wyboru co do jego wielkości. Głównymi elementami zestawu są panele, inwerter pozwalający na zmianę prądu stałego na zmienny, oraz okablowanie i system mocujący. Najczęstszym opisem mocy są symbole kW lub kWp, co w praktyce dla użytkownika oznacza, że instalacja 1kW wytworzy w ciągu roku około 1000 kWh prądu, z czego ok 70% przypada na miesiące letnie. Przy dotacjach na poziomie 30% średni czas zwrotu instalacji wynosi 12-16 lat. Należy również zwrócić uwagę na możliwość instalacji paneli na południowej połaci dachu oraz na kąt połaci dachowej. Więcej na ten temat dowiesz się kontaktując się z nami.