turbiny wiatrowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe

Turbiny wiatrowe to urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną. Moc znamionowa przydomowych turbin wiatrowych waha się między 0,5 kW a 10kW i zależy głównie od typu i wielkości urządzenia. Do najczęściej spotykanych przydomowych elektrowni wiatrowych na terenie naszego kraju możemy zaliczyć turbiny o osi poziomej (HAWT- horizontal – axis wind turbine) oraz mocy między 1kW a 5kW. Ilość energii jaką można uzyskać z takiej instalacji zależy nie tylko od regionu Polski, ale także od uwarunkowań lokalnych, takich jak stojące budynki czy drzewa stanowiące osłonę dla wiatru oraz wywołujące turbulencje zmniejszające efektywność urządzenia. Dlatego też rozwiązanie jest najbardziej efektywne na otwartej przestrzeni. Przydomowe turbiny wiatrowe działają w zakresie prędkości wiatru między 4 a 25m/s, przy czym optimum to około 16m/s. Instalacja o mocy 1kW może wyprodukować między 1500 a 2500 kWh w ciągu roku, w zależności od warunków wiatrowych. W przydatku podpisania umowy z dostawcą prądu na jego odbiór możemy nadwyżki energii sprzedać. Przy braku takiej umowy najprostszym rozwiązaniem jest podłączenie turbiny do dodatkowej grzałki w układzie grzewczym i tym sposobem dogrzewanie wody na cele ogrzewania lub też wody użytkowej. Warty uwagi jest fakt, iż w przeciwieństwie do kolektorów słonecznych w okresach zimowych produkcja energii jest większa niż w okresie letnim, dzięki występującym częstszym i silniejszym wiatrom. Produkcja energii elektrycznej w 70% przypada na okres chłodny, co z punktu widzenia konsumenta jest zjawiskiem pożądanym. Istnieje także możliwość wykorzystywania energii elektrycznej na własne potrzeby zasilania urządzeń. Niezbędne w tym przypadku są akumulatory o dużych pojemnościach w celu zmagazynowania ilości energii na okres bezwietrzny. Aby zmagazynować potrzebną ilość energii na kilka dni potrzebne są baterie o pojemność 10- 30 kWh, co wymaga sporych nakładów finansowych. W roku 2016 cena akumulatora produkowanego przez firmę TESLA (powerwall) o pojemności 10kWh wynosiła 3,5 tys. dolarów, należy jednak spodziewać się obniżek cen w najbliższym czasie.