rekuperacja

Rekuperacja

Straty ciepła zimą w nowych budynkach w dużym stopniu są powodowane przez wentylację. Wraz z powietrzem wyciąganych przewodami kominowymi z pomieszczeń tracimy również ciepło. Na wentylację w nowym budynku może przypadać od 30 do 60 % energii (patrz kalkulator) W starych domach, znaczna część ciepła uciekała przez nieocieplone przegrody,dlatego udział strat wentylacyjnych był mniejszy. Im ściany, dach i okna są cieplejsze, tym rola strat wentylacyjnych w całym bilansie energetycznym rośnie. Występuje sytuacja w której dalsze zwiększanie grubości ocieplenia nie przynosi poprawy parametrów energetycznych domu. Często w celu zmniejszania strat ciepła w domu ogranicza się wentylację, co skutkuje pogorszeniem jakości powietrza oraz podniesieniem wilgotności, co może doprowadzić do rozwoju grzybów oraz pleśni.

Należy szukać kompromisu pomiędzy oszczędzaniem energii a właściwą wentylacją pomieszczeń. Wentylacja mechaniczna taki kompromis znacznie utrudnia. Najlepszym obecnie rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną (rekuperatorem) odzyskującą ciepło.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej różni się od systemu wywiewnego tym, że wentylatory nie tylko usuwają powietrze z budynku, ale również w jego miejsce dostarczają świeże powietrze zewnętrzne. Powietrze jest czerpane z zewnątrz i systemem kanałów wentylacyjnych dostarczane do pokoi. Inne kanały, wywiewne, usuwają zanieczyszczone powietrze z kuchni, toalet, łazienki i garderoby, a więc zgodnie z zasadami wentylacji budynku. Taki system pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad wymianą powietrza. Ma to duże znaczenie nie tylko ze względu na jakość powietrza, lecz również dla ograniczania strat ciepła poprzez wentylację.

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej daje możliwość odzyskania znacznej ilości ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Głównym elementem systemu jest centrala wentylacyjna. Centrala składa się z wentylatorów i wymiennika ciepła, popularnie jest nazywana rekuperatorem. Zasilane energią elektryczną rekuperatory pozwalają odzyskać przeciętnie 50-80% ciepła z powietrza usuwanego z budynku.

Energię odzyskuje się ogrzewając chłodne powietrze czerpane z zewnątrz ciepłem z powietrza usuwanego z pomieszczenia. Dzięki temu powietrze doprowadzane do pomieszczenia nie wychładza go zbyt intensywnie, a tym samym potrzeba mniej energii na podtrzymanie temperatury. Rekuperatory są konstruowane w taki sposób, że zużyte, usuwane powietrze nie miesza się ze świeżym, zasysanym do budynku.