LOGO_czarne.png
FB2.png
INSTA2.png
PINT2.png

Projects.

Doradztwo energetyczne

Coraz częściej w dziedzinie budownictwa poruszana jest kwestia energii. w związku ze zmniejszeniem zużycia energii nie tylko dbamy o środowisko mniej je eksploatując, ale również redukujemy wydatki związane na ogrzewanie domu. W związku z mnogością czynników mających wpływ na znalezienie optimum dla konkretnego domu, nad każdym pochylamy się indywidualnie, przedstawiając różne rozwiązania oraz konsultując je z przyszłymi użytkownikami.

 

Doradztwo obejmuje przede wszystkim:

sposób i źródło ogrzewania

usytuowanie względem stron świata

wentylację

odzysk ciepła z powietrza i wody

dobór stolarki okiennej i drzwiowej

izolacja fundamentów, ścian oraz dachu

zastosowanie kolektorów słonecznych

zastosowanie fotowoltaiki

zastosowanie przydomowej elektrowni wiatrowej.

Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na cały cykl życia obiektu tzn. że istotne są nie tylko koszty pierwotne ale również koszty związane z użytkowaniem na przestrzeni wielu lat. Poniższy wykres pomoże zobrazować w uproszczeniu dobór optymalnych rozwiązań.

Doradztwo energetyczne

Coraz częściej w dziedzinie budownictwa poruszana jest kwestia energii. W związku ze zmniejszeniem zużycia energii nie tylko dbamy o środowisko mniej je eksploatując, ale również redukujemy wydatki związane z ogrzewaniem domu. W związku z mnogością czynników mających wpływ na znalezienie optimum dla konkretnego domu, nad każdym pochylamy się indywidualnie, przedstawiając różne rozwiązania oraz konsultując je z przyszłymi użytkownikami.

 

Doradztwo obejmuje przede wszystkim:

sposób i źródło ogrzewania

  • usytuowanie względem stron świata

  • wentylację

  • odzysk ciepła z powietrza i wody

  • dobór stolarki okiennej i drzwiowej

  • izolację fundamentów, ścian oraz dachu

  • zastosowanie kolektorów słonecznych

  • zastosowanie fotowoltaiki

  • zastosowanie przydomowej elektrowni wiatrowej.

Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na cały cykl życia obiektu tzn. istotne są nie tylko koszty pierwotne, ale również koszty związane z użytkowaniem na przestrzeni wielu lat. Poniższy wykres pomoże zobrazować w uproszczeniu dobór optymalnych rozwiązań.