Roman Milwicz

Konstruktor

Absolwent Budownictwa na Politechnice Poznańskiej.

Nauczyciel akademicki na międzynarodowych studiach na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer uprawnień projektowych: LBS/BO/0018/19

• konstrukcje
• budownictwo zrównoważone (ekologiczne)
• odnawialne źródła energii
• doradztwo energetyczne
• LCC – koszty życia obiektu

Roman Milwicz

fot. Sebastian Siębor